Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Kurumsal Bilgiler Geri Dön
Vizyonunuz ve Misyonumuz

Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin kuruluşundaki en belirleyici etken, ortaklarının taşınmaz değerlemesi konusundaki bilgi birikimi, deneyimi ve taşınmaz değerlemesi alanında kalıcı olmak istekleridir. Bu bağlamda Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., bilgi birikimini ve insan kaynağını en önemli sermayesi olarak görür.

Vizyonumuz

Bilgili, güvenilir ve etkin niteliklerimiz ile Türkiye’nin saygın taşınmaz değerlemesi kuruluşları arasında kalıcı olmaktır.

Misyonumuz

 • Müşterilerimizin gereksinimlerini güvenilir ve etkin çözümlerle karşılamak,
 • Çalışanlarımızı işlerinde en yüksek başarıya ulaşabilmeleri için sürekli eğitmek ve özendirmek,
 • Yarattığımız değeri kararlı bir biçimde artırmaktır.

Stratejimiz

 • İş odaklı olmak ve iş kalitemizden ödün vermemek,
 • Bilgiye ve teknolojiye yatırım yapmak,
 • İş kolumuz ile ilgili ekonomik, toplumsal ve hukuksal gelişim ve değişimleri yakından izlemek,
 • Hizmet ağımızı geliştirmek ve genişletmek,
 • Kalıcı ve en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini sürekli kılmaktır.

Değerlerimiz

 • Güven: Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; bilgisi, donanımı ve etik değerlere olan bağlılığıyla müşterileri, çalışanları ve öteki çıkar sahiplerine güven verir, yetki ve sorumluluk verdiği kişilere güvenir.
 • Özenlilik: Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., değerleme çalışmalarında yeterli ölçüde, uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak incelemelerini yapar ve değerleme raporu düzenler. Değerleme uzmanlarına, bilgi ve yeteneklerinin yeterli gelmeyeceği değerleme işlerini vermez.
 • Bağımsızlık: Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., değerleme çalışmalarında bağımsız ve nesnel davranır. Bağımsızlığı, değerleme çalışmalarının dürüst ve yansız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü olarak ele alır. Değerleme çalışmaları sırasında bağımsızlığı ortadan kaldırabilecek durumlar ortaya çıktığında, ilgili değerleme çalışmasından el çeker ve el çekmeyi nedenleriyle birlikte müşteriye bildirir.
 • Sır Saklama: Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., müşterileri ve değerleme işleri ile ilgili bilgileri açıklamaz; doğrudan ya da dolaylı olarak kendine ya da başka kişilere çıkar sağlama ya da zarara uğratma amacıyla kullanmaz. Müşterilerin açık onay ya da isteminin bulunması, yasal düzenlemeler uyarınca yetkili kamu kurumlarınca istenmesi, ilgili meslek odaları ya da derneklerce mesleki amaçlarla istemde bulunulması durumlarında ilgili kişi ve kurumlara söz konusu bilgileri verebilir.
 • Sorumluluk: Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., düzenlediği değerleme raporlarında ulaştığı sonuçlar dolayısıyla, değerleme raporlarının belirlenen ölçünlere uygun olmaması, yeterli incelemenin yapılmaması, eksik ve yanlış verilerin kullanılması gibi nedenlerle oluşacak zararlar için kendini sorumlu görür. Sorunları ve hataları sahiplenir, çözüme ulaştırır ve sonuçlarını izler.
Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.