Doğrudan Anaparaya Dönüştürme (Kapitalizasyon) Yöntemi


Gelir yöntemlerinden “Gelirlerin Anaparaya Dönüştürülmesi (Kapitalizasyonu)” yönteminin bir türüdür.

Taşınmazın gelecekte de sağlamayı sürdüreceği ve yıllara göre değişmeyeceği öngörülen gelirlerinin yalnızca bir yıllığını göz önüne alan bu yöntemde, yıllık harcanabilir (net) gelir belli bir oran üzerinden anaparaya dönüştürülerek, taşınmazın bugünkü değerine ulaşılmaktadır. Bu yöntem; sürekli gelir getiren ve geliri uzunca bir dönemdir değişim göstermemiş, yakın gelecekte de gelir ve giderlerinde önemli bir değişim olmayacağı beklenen taşınmazların değerlemesinde uygulanmalıdır.

Harcanabilir (Net) Gelir = Potansiyel (Gizil) Gelir – İşletme Giderleri – Boş Kalma Nedeniyle Yitikler – Gelir Toplama Yitikleri – Gelirin Vergisi

Taşınmaz Değeri = Yıllık Harcanabilir (Net) Gelir / Anaparaya Dönüş Oranı

Anaparaya dönüş (kapitalizasyon) oranı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.