Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Yoldan İhdas (Yoldan Oluşturma)

Yoldan İhdas (Yoldan Oluşturma)

Önceden yol olarak kullanılmış olmasına karşın kadastro çalışmaları sırasında kapanmış olduğu anlaşılan ve bu nedenle kadastro haritasında yol olarak gösterilemeyen alanlar ile kadastral yol olmasına karşın imar uygulaması gereği kapanan yolların konut alanına denk gelen bölümlerinin, belediye sınırları içinde belediye, dışında ise köy tüzel kişiliği adına, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına yazımının yapılmasıdır. Anlaşılacağı üzere, yoldan oluşturma ancak kadastral nitelik kazanmadan kapanmış yol alanları ile imar uygulamasıyla kapanan kadastral yolların konut alanına denk gelen bölümlerinde söz konusu olabilmektedir.

Bulundukları alanda imar uygulaması yapılması durumunda, bu taşınmazların belediye ya da köy tüzel kişiliklerinin taşınmazları olarak uygulamaya sokulmaları ve uygulama alanında yer alan özel kişilerin taşınmazları gibi düzenleme ortaklık payı kesintisine uğramaları gerekmektedir.

Kadastral yol olmasına karşın imar uygulaması gereği kapanan yol alanlarının tümünün yoldan oluşturmaya konu edilip, belediyelerin taşınmazı olarak tapu kütüğüne yazımlarının yapıldığı da görülmektedir. Bu gibi durumlarda ise, söz konusu taşınmazların genel hizmet alanlarına denk gelen bölümlerinin öncelikle genel hizmet alanları toplamından düşülmeleri ve düzenleme ortaklık payının, geriye kalan genel hizmet alanı gereksinimi üzerinden belirlenmesi gerekir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.