Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Beyan Değeri / Belediye Rayici

Beyan Değeri / Belediye Rayici

09.04.2002 günü yürürlüğe giren 4751 sayılı Vergi Usul Kanunu Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 7. maddesi ile yürürlükten kaldırılmasına değin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 10 ve 20. maddelerinde; bina, arsa ve arazi vergilerinin, temel olarak, sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri bina, arsa ve araziye ilişkin değerler üzerinden belirleneceği belirtilmekteydi. Başka bir deyişle; bina, arsa ve arazi sahipleri mallarının değerini bildirmekte ve bu değerler üzerinden bina, arsa ve arazilerin emlak vergileri belirlenmekteydi. Sahipleri tarafından bildirilen değerler, “emlak vergisi matrahı” ya da “emlak vergisi değeri” olarak kabul ediliyordu. “Emlak vergisi matrahı” ya da “emlak vergisi değeri” deyimlerinin günlük dildeki karşılığı “beyan değeri” olarak karşımıza çıkmaktaydı.

09.04.2002 günü yürürlüğe giren 4751 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 11 ve 21. maddelerinde de değişiklikler yapılarak, emlak vergi matrahlarının tümüyle kamu otoritesi tarafından belirlenmesi uygulaması getirilmiştir. Bu kez, “beyan değeri” deyimi yerine “belediye rayici” deyimi kullanılmaya başlanmıştır. “Emlak vergisi matrahı” ya da “emlak vergisi değeri” tanımlamalarının yerini bu kez de “belediye rayici” deyimi almıştır.

“Beyan değeri”, “belediye rayici”, “emlak vergisi matrahı”, “emlak vergisi değeri” tanımlamalarının Türkiye’de “gerçek değer”, “piyasa değeri”, “pazar değeri”, “piyasa rayici”, “rayiç değer”, “rayiç bedel”, “sürüm değeri” ya da “satış değeri” gibi kavramlarla bir ilgisi yoktur. Çünkü Türkiye’de taşınmazların değerleri genel olarak emlak vergisi değerlerinden oldukça yüksektir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.