Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Hizmetlerimiz Geri Dön
Değerleme (Ekspertiz) Hizmetleri

Değerleme (Ekspertiz) Hizmetleri

=> Kredi ya da borca karşılık teminat gösterme,

=> Yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmek için Türkiye’de gayrimenkul satın almaları,

=> Taraflarından birinin yabancı ülke vatandaşı olduğu gayrimenkul alım satımları,

=> Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin mali tablolara yansıtılması,

=> Mal (miras) paylaşımı

     ve benzeri konularda, aşağıda belirtilen tüm varlık ve hakların değerlemeleri.

 • Konut (Daire, Villa, Köşk, Yalı vb.)
 • Büro, Dükkan, İş Hanı vb.
 • AVM, Plaza vb.
 • Arsa, Arazi vb.
 • Akaryakıt ve LPG İstasyonları
 • Turizm ve Konaklama Tesisleri
 • Sanayi ve Ticari Depolama Tesisleri
 • Sağlık ve Eğitim Tesisleri
 • Spor Tesisleri
 • Kültür, Sergi, Eğlence ve Gösteri Merkezleri
 • Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri
 • Ticari Otoparklar
 • Tescilli Eski Yapılar (Tarihi Yapılar)
 • Liman ve Tersaneler
 • Devre Mülk
 • Üst ve Kaynak Hakları
 • Yararlanma ve Kullanma Hakları
 • Yat, Gemi vb.
 • Makine ve Teçhizat
 • Fizibilite Çalışması
Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.