Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Hukuksal Boyut | "Davalıdır" Belirtmesi

"Davalıdır" Belirtmesi

Medeni Kanun’un 1010. maddesinde, çekişmeli hakların korunmasına ilişkin yargı kararlarının tapu kütüğüne yazımının yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, sürmekte olan taşınmaz yargılamaları ile ilgili olarak, mahkemelerce, taşınmazın tapu kütüğüne “davalıdır (yargılama yapılmaktadır)” belirtmesinin işlenmesi yönünde bir ara karar verilmiş olursa, bunun gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yazım yapıldıktan sonra ilgili mahkemeye yazılı olarak bilgi verilir. Bu belirtme, ihtiyati tedbir (koruma önlemi) niteliğinde olmayıp taşınmazın başkalarının mülkiyetine geçirimini ya da üzerinde hak kurulmasını engellemez. Ancak, yargılama sonunda taşınmazın mülkiyet durumunda ya da üzerindeki sınırlı yersel haklarda değişiklikler olabilir.

Mahkemeden gelen yazıda tapu kütüğüne, “ihtiyati tedbirli olarak davalıdır” biçiminde bir yazım yapılması istenmiş ise, bunun, belirtmeler bölümüne değil, “ihtiyati tedbir” olarak bildirmeler bölümüne yazımının yapılması gerekir.

“Davalıdır” belirtmesi, yine mahkemece gönderilecek yazı üzerine tapu kütüğünden (sicilinden) düşürülebilir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.