Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Kadastro Yolu

Kadastro Yolu

Kadastro çalışmaları sırasında var olan ve yol olarak kullanımı süren alanlardır. Bir yolun kadastral yol olması için, kadastro sırasında harita/plan üzerinde gösterilmiş olması gerekir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesinde de; kadastro aşamasında yol olarak kullanılmakta olan alanların, haritada gösterileceği belirtilmiştir.

Kadastral yollar kamunun yararlanmasına ayrılmış, devletin yetki ve tasarrufu altında bulunan alanlardır. Medeni Kanun’un 999. maddesine göre; özel mülkiyete konu olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılan alanların, üzerlerinde bir yersel hak kurulması söz konusu olmadıkça, tapu kütüğüne yazımları yapılamaz. Dolayısıyla, kadastral yolların tapu kütüğüne yazımları olanaklı değildir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.