Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Kamulaştırma

Kamulaştırma

Kamu yönetimlerinin, yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri ya da girişimlerini yürütmek için gereksinim duydukları, gerçek ya da özel tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kaynak ve yükümleme (irtifak) haklarına, karşılıklarını ödemek koşuluyla el koymalarıdır. Kamulaştırma yapmak için, yönetimlerin kamu yararı kararı almaları ve bunu Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen üst yönetim organlarına onaylatmaları gerekir. Bakanlıklar ya da Bakanlar Kurulu’nca verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez. Onaylı imar planına ya da ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili yürütme organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını belirten bir karar alınır. Yönetimler, Kamulaştırma Kanunu’na göre, tapu kütüğünde yazımı bulunan taşınmazların kamulaştırmalarında öncelikle satın alma yoluna başvurmak zorundadırlar. Taşınmaz üzerinde ipotek, haciz, ihtiyati tedbir, vakıf belirtmesi (vakıf şerhi) ve benzeri kısıtlamalar bulunması kamulaştırmaya engel değildir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.