Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Tapu (Yüzölçümü) Fazlalıkları

“Tapu (Yüzölçümü) Fazlalıkları Hazine’nindir” Belirtmesi

Yüzölçümündeki fazlalıklar, kadastro çalışmaları sırasında yapılan ölçümlerde, tapuda gösterilenden daha büyük bir yüzölçümü saptanmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda, tapuda yazılı yüzölçümünü aşan bir kullanım alanı söz konusudur. Taşınmaz sınırlarının genişletilmeye elverişli olmasından kaynaklanan bu fazlalıklar, tapudaki yüzölçümünün geçerli olması nedeniyle, Hazine’nindir ve bu konuda tapu kütüğünün belirtmeler bölümüne yazım yapılır. Tapu’da, Hazine dışındaki gerçek ya da tüzel kişiler adına yazımı yapılmış olup, “… metrekareden fazlası Hazine’nindir” ya da “… metrekare fazlalık vardır” biçiminde belirtme bulunan taşınmazlar ile ilgili yüzölçümü fazlalıkları, taşınmaz sahibine ya da mirasçılarına doğrudan sürüm (rayiç) değeri üzerinden satılabilir. Bu satışlarda başvuru süresi ve fazlalığın yüzölçümü ile ilgili bir sınırlama yoktur. Satış tutarı alındıktan sonra tapudaki yazım düşürülür.

(!) Yüzölçümü fazlalıkları; tapu kütüğüne yazımı yapılmış olup Hazine dışındaki gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar kullanılırken, bitişikte yer alan ve tapu kütüğünde yazımı bulunmayan, devletin yetki ve tasarrufu altındaki yerlere taşılmış olmasıyla ortaya çıkar. Yüzölçümü fazlalıklarının, tapu kütüğünde “yüzölçümü fazlalığı belirtimi” bulunan taşınmazların tapuda yazılı yüzölçümleri ile bir ilgileri yoktur. Bunlar, tapu kütüğünde yazılı olan yüzölçümünden daha büyük bir alanın kullanılıyor olmasıyla ilgilidirler. Örneğin; tapu kütüğünde yazılı yüzölçümü 10.000 m2 olan bir parselin sahibi, parselinin bitişiğinde yer alan devletin yetki ve tasarrufu altındaki bir yer ile birlikte, bilerek ya da bilmeden 10.500 m2’lik bir alanı kullanıyor olabilir. Bu durum kadastro çalışmaları sırasında saptandığında, 500 m2’lik alan, yüzölçümü fazlalığına konu edilecek ve ilgili taşınmazın tapu kütüğünün belirtmeler bölümünde gösterilecektir. Buna karşılık, ilgili taşınmazın tapu kütüğünde yazılı yüzölçümünde bir değişiklik olmayacaktır. Bu nedenle, tapu kütüğünde “yüzölçümü fazlalığı belirtmesi” bulunan taşınmazların değerlemesi, tapuda yazılı yüzölçümleri üzerinden yapılır. Dolayısıyla, üzerinde yapı bulunmayan arsa ve araziler ile ilgili yüzölçümü fazlalıklarının, taşınmazın değerine bir etkileri olamaz. Üzerinde yapı bulunan taşınmazların değerleme çalışmalarında ise, yüzölçümü fazlalığı bölümüne denk gelen yapı bölümlerinin değerinin, toplam taşınmaz değerinden düşülmesi gerekecektir. Yüzölçümü fazlalığı bölümüne denk gelen yapı bölümleri, yapının öteki bölümleri ile bir bütünlük oluşturuyor ve yapı bölümleri ayrı olarak kullanılamayacak durumda ise, yapı için bir değer belirlenmeden, yalnızca arsa ya da arazi göz önüne alınarak değerleme yapılmalıdır. Yüzölçümü fazlalığı bölümüne denk gelen kat yükümlemesine (irtifakına) konu bağımsız bölümlere ise, değer verilmemelidir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.