Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Hukuksal Boyut | Yabancıya Satış ve Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz) Raporu Zorunluluğu

Yabancıya Satış ve Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz) Raporu Zorunluluğu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayınlanan genelgelere göre, 4 Mart 2019 gününden başlayarak, yabancı uyruklu kişilerin gerek alıcı, gerek satıcı olduğu tüm satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir. 

Buna göre:

  • 4 Mart 2019 gününden başlayarak yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme (ekspertiz) raporu istenecektir.
  • Değerleme raporları, uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak, SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarınca düzenlenecektir.
  • Değerleme raporlarında, yapımı bitmiş taşınmazlar için yasal durum ve mevcut durum piyasa değerleri gösterilecektir. Yapımı bitmemiş kat irtifakı kurulu taşınmazlar için ise, yapımının bitirilmesi durumunda oluşacak değer de gösterilecektir.
  • Değerleme kuruluşları düzenledikleri değerleme raporlarını, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce duyurusu yapılan KEP adresleri üzerinden ilgili tapu müdürlüklerine göndereceklerdir.
  • İlgili tapu müdürlükleri değerleme raporlarını eksiksiz bir biçimde TAKBİS ortamında saklayacaklardır.
  • Değerleme raporları, düzenlendikleri günden başlayarak üç aylık süre içerisinde başvurulmak koşuluyla işlem tamamlanıncaya değin geçerli olacaktır.
  • Üç aylık süre içerisinde söz konusu taşınmazın yeni satış işlemlerine konu olması durumunda, önceden sunulmuş rapor geçerli sayılarak yeni rapor istenmeyecektir.
  • Taşınmazın değerini etkileyen herhangi bir değişikliğin tapu sicilinden anlaşılması durumunda (cins değişikliği, yola terk, irtifak hakkı kurulumu gibi), süreye bakılmaksızın değerleme raporunun yenilenmesi istenecektir.
Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.