Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Zabıt Defteri

Zabıt Defteri

Kadastrosu yapılmamış yerlerdeki taşınmazların yazımının yapıldığı ve üzerlerinde kurulan hakların izlendiği defterdir. Kadastrosu yapılan yerlerde bu defterin yerini tapu kütüğü almaktadır. Zabıt defterlerinde taşınmazların sınırları; “Doğusu: ..., Batısı: ..., Kuzeyi: ..., Güneyi: ...” biçiminde gösterilir. Taşınmazlar için ayrı birer sayfa ayrılmayıp, işlemler sırayla yazılırlar ve işlemlerin belgeleri ay ve gün belirtilerek bir özel torba içinde saklanır.

07.06.1994 günü yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü’nün geçici 1. maddesine göre; kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt defteri ve kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur. Taşınmazların sınırları, sınır komşuları yazılarak gösterilir. Taşınmazın varsa resmi haritası ya da planı dosyasında saklanır.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.