Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

18.08.2012 günü yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’nun 10. maddesine göre; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümlerin, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyetteki taşınmazlar üzerinde konut olarak yapılmış binaların, bu binaların içinde yer alan ve işyeri, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devletin yaptırdığı ya da sağladığı krediler ile yapılan konutların zorunlu deprem sigortası yaptırılacaktır. 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki ya da kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ile yakın çevresinde ve obalarda (mezralarda) yapılan binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında olsalar bile tümü oturum (ikamet) dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

Zorunlu deprem sigortası taşınmaz sahiplerince ya da kullanım (intifa) hakkı sahiplerince yaptırılır ve her yıl yenilenir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, ilgili hukuksal düzenlemeler ve projeye aykırı olarak yapılan edilen binaları sigortalamama hakkına sahiptir. Kurum, taşıyıcı düzeneği olumsuz yönde etkileyecek biçimde değişiklik yapıldığı ya da güçsüzleştirildiği belirlenen binaları sigortalamaz. Taşınmaz sahipleri ya da kullanım (intifa) hakkı sahipleri, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı düzeneği olumsuz yönde etkileyecek biçimde değişiklik yapılmasına ya da güçsüzleştirilmesine karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Taşınmaz sahipleri ya da kullanım (intifa) hakkı sahipleri, hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı düzeneği olumsuz yönde etkileyecek değişiklik yapılması nedeniyle ortaya çıktığının belirlenmesi durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını yitirir.

Tapu müdürlükleri, taşınmaz sahiplerinin ya da kullanım (intifa) hakkı sahiplerinin istemlerine bağlı olarak tapu kütüğünde zorunlu deprem sigortası kapsamındaki bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tapu kütüğüne yazım (tescil) işlemlerini ya da tapuya kayıtlı taşınmazın kayıt dışı bir taşınmaza dönüşmesi durumu dışında olmak üzere, tapu kütüğünden düşürme (terkin) işlemlerini zorunlu deprem sigortasının yaptırıldığı ve işlem günüde geçerli olduğu belgelenmedikçe yapamaz.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.