Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Bağımsız Bölüm Eklentisi

Bağımsız Bölüm Eklentisi Belirtmesi

Medeni Kanun’un 1012. maddesine göre, bir taşınmazın eklentileri, sahibinin istemi üzerine tapu kütüğünün belirtmeler bölümüne yazılır. Tapu kütüğüne yazım, “Eklenti: Depo ve kapalı garaj” biçiminde yapılır. Bu belirtmenin tapu kütüğünden düşürülmesi (terkini), kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin onayına bağlıdır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 6. maddesine göre de, bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme özgülenmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı ya da su sayacı yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ilgili olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bağımsız bölümün sahibi, eklentilerin de sahibi olur. Eklentiler, kat mülkiyeti kütüğünün belirtmeler (beyanlar) bölümüne yazılırlar ve bunlardan ana yapının oturduğu zemin dışındaki bölümde kalanlar, kadastro planında ya da haritasında ayrıca gösterilirler. Tapu kütüğüne yazım; “Eklenti 4: Kömürlük” biçiminde yapılır. Bağımsız bölümlerin başkasına aktarımı, üzerlerinde hak kurulması ya da kiraya verilmesi durumunda, eklentiler de kendiliğinden aktarılmış, üzerlerinde hak kurulmuş ya da kiraya verilmiş olurlar. Eklentilerin kendilerine özgülenmiş arsa payları yoktur.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.