Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Bağımsız (Müstakil) Dağıtım ve Ortaklandırma (Şüyulandırma)

Bağımsız (Müstakil) Dağıtım ve Ortaklandırma (Şüyulandırma)

İmar uygulamasıyla ilgili bir kavram olan bağımsız (müstakil) dağıtım; bir kadastral parselde ortaklığı bulunan kişilere yine birlikte ve bağımsız bir imar parselinin verilmesidir. Başka bir deyişle, parselde ortaklığı bulunan kişi başına bağımsız birer imar parseli verilmesi değil, bir kadastral parsele karşılık bağımsız bir ya da birkaç imar parselinin verilmesi söz konusudur. Buna göre, tek sahipli ya da ortaklı olsun, düzenlemeye giren bir kadastral parselden gerekli DOP düşüldükten sonra kalan bölüm, bağımsız bir imar parseli oluşturmaya yetecek boyutta ise, bağımsız bir imar parseli olarak ilgili kadastral parsele karşılık verilecektir.

Düzenlemeye giren kadastral parselden DOP düşüldükten sonra geriye kalan bölümün bir imar parseli oluşturmaya yetmemesi ya da hukuksal ve teknik nedenlerle bağımsız bir imar parseli verilememesi durumlarında, kadastral parsel, başka kadastral parsel bölümleriyle birlikte bir imar parselinde ortaklandırılacaktır. Buna da ortaklandırma (hisselendirme, şüyulandırma) denilmektedir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.