Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Hazine Taşınmazı

Hazine Taşınmazı

01.07.2007 günü yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 4. maddesine göre; Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin yetki ve tasarrufu altındaki yerlerdir.

Hazine’nin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar: Tapu kütüğüne Hazine adına yazımı yapılmış taşınmazlardır.

Devletin Yetki ve Tasarrufu Altındaki Yerler (Hazine’nin Genel Mülkiyetindeki Alanlar): Sahipsiz yerler, kamunun yararlanmasına ayrılmış sular ile kıyılar, kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar Hazine’nin mülkiyetinde sayılırlar. Tersi kanıtlanmadıkça, kimsenin mülkiyetinde değildirler ve özel mülkiyete konu edilemezler. Buralar, devletin yetki ve tasarrufu altındadır. (MK. 715)

Özel mülkiyete konu olmayan ve kamunun yararlanmasına ayrılmış bu taşınmazların, üzerlerinde tapu kütüğüne yazımı gerekli bir yersel (ayni) hakkın kurulması söz konusu olmadıkça tapu kütüğüne yazımları yapılmaz. Tapu kütüğünde yazımı bulunan bir taşınmaz, tapu kütüğüne yazımı yapılmayacak bir taşınmaza dönüşürse, tapu kütüğünden düşürülür. (MK. 999)

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.