Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Hukuksal Boyut | Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı

Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı

Gerekli koşulların sağlanması ve olurların alınmasından sonra tarım toprakları tarım dışı amaçlar için kullanılabilir. Ancak, tarım topraklarının başka amaçlara özgülenebilmesi çok da kolay değildir. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımını kısıtlayan başlıca hukuksal düzenlemelere aşağıda değinilmiştir.

  • 19.07.2005 Günü Yürürlüğe Giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, kullanılabilecek başka alan bulunmaması ve il toprak koruma kurulunun uygun görmesi koşuluyla, Yasa’da sayılan durumlar için, bu arazilerin amaç dışı kullanım istemlerine, toprak koruma projelerine uyulması koşuluyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca olur verilebilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini valiliklere aktarabilir.

Tarımsal amaçlı yapılar için, projesine uyulması koşuluyla gereksinim duyulan ölçüdeki tüm sınıf ve özellikteki tarım arazileri valilik oluru ile kullanılır.

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri, toprak koruma projelerine uyulması koşuluyla, valiliklerce tarım dışı kullanımlara özgülenebilirler.

  • 19.07.2005 Günü Yürürlüğe Giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu İle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesine Yapılan Ekleme: Tarım toprakları, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda belirtilen olurlar alınmadan, tarımsal amaç dışında kullanılamaz, planlanamaz, köy ve obaların (mezraların) yerleşik alanı ve yakın çevresi ya da yerleşik alan olarak belirlenemez.
  • 24.07.2009 Günü Yürürlüğe Giren “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük”ün 8. Maddesi: Tüm ölçeklerdeki imar ve çevre düzeni planlarının yapılması ve değiştirilmesinde tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı etkinliklere ayrılmasına il toprak koruma kurulunun uygun görüşü alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da valiliklerce olur verilebilir. Tüm ölçeklerdeki imar ve çevre düzeni planları yapılmadan önce, planlamayı yapacak kuruluşlar, planlanacak alanların sınırlarını gösteren 1/25.000 ya da daha büyük ölçekli haritalarla birlikte valiliklere başvururlar.
Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.