Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Hukuksal Boyut | Yabancıların Türkiye’den Taşınmaz Satın Alarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları

Yabancıların Türkiye’den Taşınmaz Satın Alarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları

Türk Vatandaşlık Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre; en az 250.000 Amerikan Doları ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak koşuluyla satın aldığı ya da kat irtifakı/mülkiyeti kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları ya da karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine ilişkin noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan ya da bağımlı yabancı çocuğu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesine göre, Türk vatandaşlığını kazanacak yabancıların ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel oluşturacak bir durumlarının bulunmaması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.