Hemen Bize Ulaşabilirsiniz
Yayınlarımız Geri Dön
Kavram ve Terimler | Yediemin / Yediadil (Güvenilirkişi)

Yediemin / Yediadil (Güvenilirkişi)

“El, yardım, güç, yaptırım yetkisi olan” anlamlarına gelen “yed” ile “güvenilir, eşit ve doğru davranır” anlamlarına gelen “emin/adl” sözcüklerin bileşiminden oluşan bu kavram; uyuşmazlık konusu malın, inceleme ve yargılama süresince korunması için, geçici olarak bir güvenilir kişiye bırakılmasını anlatır. “Yed-i emin”, “yeddi emin”, “yed-i adil”, “yeddi adil” olarak da kullanılır.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Güvenilirkişiye Bırakma” başlıklı 569. maddesinde; “Birden çok kişi, haklarını korunmak üzere, uyuşmazlık konusu ya da hukuksal durumu belirsiz malı, bir güvenilirkişiye bırakırlarsa, bu kişi (yediadil), tüm ilgililerin onayı ya da yargı kararı olmadan söz konusu malı geri veremez.” denilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 289. maddesine göre de, yediadillik görevinin kötüye kullanılması suçtur. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 34. maddesinde de; “Akçalı sözleşmelerde ve bir sözleşmenin yapılması ötekinin yapılmış olmasına bağlı olan durumlarda, ilgililer tapu görevlisini güvenilirkişi olarak belirleyebilirler. Bu durumda, tapu görevlisince paranın hak sahibine verilebilmesi için, birbirine bağlı sözleşmelerin yapılıp bitirilmiş olması gerekir. Sözleşmelerden biri yapılmazsa, tapu görevlisi, ilgililer dağılmadan parayı aldığı kişiye geri verir ve birbirine bağlı tüm işlemleri bozar.” denilmektedir.

Hizmetlerimiz

© 2021 - Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.